به گزارش پایگاه خبری نشان :
همتی با زبان مادری خطاب به هم‌زبانانش گفت: از ترک‌زبان‌های عزیز خواهش می‌کنم جدی به میدان بیایند؛ امید من به شماست.

انتخاب: همتی با زبان مادری خطاب به هم‌زبانانش گفت: از ترک‌زبان‌های عزیز خواهش می‌کنم جدی به میدان بیایند؛ امید من به شماست.

 

حجم ویدیو: 5.60M | مدت زمان ویدیو: 00:00:50