به گزارش پایگاه خبری نشان :

مومنی بابیان اینکه بعللی خودروی کامیون پس ازانحراف به سمت راست خیابان بابالغ بر۸خودرو برخورد داشت افزود:درنهایت برخورد با تیر چراغ برق مانع از حرکت کامیون شد.

مومنی گفت: شواهد حاکی ازمصدومیت تعدادی ازشهروندان است که وضعیت یکی ازمصدومین(دوچرخه‌سوار)وخیم اعلام شد.

 رییس این سازمان از اعزام مصدومین این حادثه باخودروهای عبوری وعوامل اورژانس به مراکز درمانی خبر داد و گفت: ۱۱آتش نشان وافسر ارشدبهمراه دو دستگاه خودرو به محل حادثه اعزام شدند تانسبت به ایمن سازی وپیشگیری ازبروزحوادث احتمالی همچون آتش سوزی، تصادفات بعدی وانتقال تیرچراغ برق اقدامات لازم صورت پذیرد.

شهرام مومنی با اشاره به حضور و همکاری به موقع پلیس راهور، نیروی انتظامی، شهرداری منطقه، اورژانس و عوامل اداره برق که در پیشبرد عملیاتی و رفع خطر نقش بسیار مهمی داشت، ادامه داد: اطلاعات دقیق مصدومین و خودروهای آسیب دیده متغییر است‌.