به گزارش پایگاه خبری نشان :

دیدن بعضی از آدم ها حال انسان را خوب می کند، انسان هایی که شاید پولی برای بخشش نداشته باشند اما قلب بزرگ آن ها امید و مهربانی را در کشور رواج می دهد. یکی از این آدم های دوست داشتنی و شریف آقای هادی بهرامی فرهنگی بازنشسته ساکن روستای آبرومند در استان همدان است. این مرد دوست داشتنی نذر جالب و خداپسندانه ای کرده که واکنش های زیادی را به همراه داشته است. هادی بهرامی نذر کرده تا  ضامن وام ۱۰۰ زوج جوان شود و تاکنون توانسته ضامن وام 95 زوج شود. کاربری نوشت: «برای انجام کار خوب و مهربونی کردن به اندازه تعداد آدم های روی زمین راه هست و آقای بهرامی یکی از اون راه ها رو به ما نشون داد.» کاربری هم نوشت: «بازنشر این جور کارها به ما یاد میده که میشه به شکل های دیگه هم به مردم کمک کرد.»