به گزارش پایگاه خبری نشان :

در حالی که به دلیل خشکسالی و نبود بارش طی امسال برخی از سرچشمه های واقعی کارون خشکیده اند، یک خبرنگار سرچشمه های جدیدی برای کارون کشف کرده است که نگرانی حامیان محیط زیست و شهروندان خوزستانی را در پی داشته است. گفته می شود پساب صنعتی و بیمارستانی بسیار سمی و خطرناک به رودخانه کارون می ریزد. پیش از این در گزارش های دیگری آمده بود که سالانه حدود 180 میلیون متر مکعب فاضلاب شهری و 1800 میلیون متر مکعب زه آب کشاورزی و حدود 220 میلیون متر مکعب فاضلاب صنعتی و حدود 5/2 میلیون متر مکعب فاضلاب بیمارستانی به کارون وارد می‌شود. البته پساب های صنعتی را هم باید به این آمار اضافه کرد. کاربری نوشت: «از مسئولان محیط زیست می خواهم خواهش کنم تا هنوز بلایی که سر دریاچه ارومیه اومد، سر رود کارون نیومده به فکر کارون باشید.»