به گزارش پایگاه خبری نشان :

قیمت طلا جهانی امروز در حالی کاهش یافت که طلا در بازار داخلی با رشد همراه است.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۱ درصدی به ۱۸۸۶ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) رسید.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۰۸۵۱۰۰ (یک میلیون و هشتاد و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۵ درصدی، از ۴۶۶۹۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و شصت و نه هزار) تومان به ۴۷۰۰۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۲۳۸۳۰ (بیست و سه هزار و هشتصد و سی ) تومان به ۲۳۹۸۰ (بیست و سه هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید.