به گزارش پایگاه خبری نشان :

اعضای خانواده قربانی استخوان های این دختر ۴ ساله را در منطقه جنگلی نزدیک خانه اش پیدا کردند.

بنا بر گزارش های پلیس اعضای خانواده به دنبال وی بوده اند تا کیک تولد برادرش را ببرد که متوجه ناپدید شدن او شده و جستجوها برای یافتن قربانی آغاز شده است.

به گفته پدر قربانی دخترش برای بریدن کیک تولد ابتدا لباس باربی مورد علاقه اش را پوشیده و با عروسکش به طبقه پایین خانه آمده اما به سمت حیاط حرکت کرده و در همین زمان  پلنگی که در نزدیکی خانه شان پرسه می زد او را با خود برده است.

در پی این حادثه دهها تن از اعضای خانواده ها برای تسلیت خود را به محل حادثه رسانده اند تا با خانواده قربانی ابراز همدردی کنند.

"راشد نقاش" ، ازحیات وحش منطقه ای در کشمیر ، گفت که اداره حفاظت از محیط زیست منطقه مقصر مرگ نیست.

او گفت :ما طی چهار سال گذشته بارها و بارها موضوع  کودکان و حضور حیوانات وحشی را با وزارت جنگل مطرح کرده ایم."

"ما یک کمپین دقیق خانه به خانه برای آموزش مردم در مورد تهدید و اقدامات پیشگیرانه ای که باید برای ایمنی آنها  مقابل حیوانات وحشی انجام شود ، آغاز کردیم. 

وی افزود: ما از آنها خواستیم که به بچه ها اجازه ندهند هنگام سحر و پس از غروب خورشید از خانه خارج شوند .خانه دختر ۴ ساله در نزدیکی منطقه جنگلی است و هیچ حصارکشی ایمنی برای جدا کردن دو منطقه وجود ندارد.

وی گفت: "این خانواده دارای خرگوش و مرغ بوده پلنگ گرسنه برای شکار این حیوانات وارد حیاط شده  و این دختر تنها هنگام غروب درحیاط بوده که  مورد حمله قرار گرفته است."