به گزارش پایگاه خبری نشان :

پلیس آمریکا مردی جوانی را که یک زن و 3 فرزندش را به قتل رسانده بود دستگیر کرد.

متهم 21 ساله پس از قتل عام خانوادگی با یک خودرو سرقتی موفق به فرار شده بود که چند مایل دورتر توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

سخنگوی پلیس در خصوص این پرونده گفت که هنوز مشخص نیست که قاتل چه ارتباطی با قربانیان خود داشته که در ساعت 5صبح وارد خانه شده و تک تک شان را به شکل بی رحمانه ای کشته و برای یافتن انگیزه جنایت تحقیقات در این ارتباط ادامه خواهد داشت.