به گزارش پایگاه خبری نشان :

حفاظت از محیط زیست و آلوده نساختن آن به دست بشر بسیار در حفظ آن برای حیات بشر و موجودات زنده مهم است.

نام این کوهنورد فریدون فروتن است؛  کوهنوردی اهل زنجان که هر روز به دل کوه و طبیعت می رود و به شکل خودسرانه آشغال های بقیه را پاک می کند تا محیط زیست پاکیزه بماند.

ای کاش همه ما همچون این فرد نیکوکار با طبیعت مهربان تر باشیم.