به گزارش پایگاه خبری نشان :

خراسان: ویدئویی از برگزاری جشن تولد توسط پلیس برای یک جوان 18 ساله برزیلی منتشر شد که در آن می بینیم پلیس بعد از اتمام جشن، این جوان 18 ساله را با خود به زندان می برد اما ماجرا از این قرار است که در برزیل، چون زندان برای زیر ۱۸سال ممنوع است  اگر کسی قبل از 18 سالگی مرتکب جرم شود، باید حکم زندانش را بعد از رسیدن به 18 سالگی اجرا کنند به همین دلیل پلیس افراد زیر 18 سال را که جرمی مرتکب شده اند، شناسایی می کند و در روز تولد 18 سالگی آن ها برایشان کیک می برد و بعد از اتمام جشن آن ها را با خود تا زندان مشایعت می کند. کاربری نوشت: این جشن گرفتن شون که از صد تا فحش و بد و بیراه گفتن هم بدتره و اون طفلی جوون 18 ساله چه زجری می کشه تا پایان جشن تولد.»