به گزارش پایگاه خبری نشان :

تا این که این عکس یک سال بعد توسط دوربین های مداربسته داخل جنگل ثبت میشه که دختر کوچکی رو نشان میده که درحال نزدیک شدن به چند تا گوزن هست به واسطه همین عکس محیط بانان دختربچه رو پیدا میکنن این که چجوری یک سال زنده مونده و هیچ آسیبی بهش وارد نشده هنوز یک رازه..