به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل، این شیر نر بالغ در میان ۵۰۰ گاومیششاخ دار به دام افتاده و خود می داند یک تنه نمی تواند از پس گاومیش های شمگین جان سالم بدر برد.

عکس زیبای شیر ترسو در دشت "ماسایی مارا" در کنیا توسط "اولاو تاکله  " ۵۴ ساله گرفته ودر فضای مجازی منتشر شده است.

به گفته عکاس شیر می دانست که تنها راه نجاتش فرار به بالای درخت است تا زمانی که گاومیش ها  از او دور شده تا بتواند در فرصت مناسب از درخت پایین آمده و جانش را نجات دهد.

به گفته "اولاو " شیر مدت یک ساعت روی درخت ماند تا گله گاومیش ها  از درخت و منطقه دور شوند. شیرها به عنوان سلطان پرقدرت جنگل شناخته شده اند اما این شیر نر به خوبی می دانست تمام قدرتیش توان مقابله با این تعداد گاومیش را نخواهد داشت و عاقلانه رفتار کرد اما با این وجود دیدن چنین صحنه ای، نخستین تصور ما دیدن شیری ترسو بر درخت است.

1368447.jpg

1368446.jpg

1368445.jpg