به گزارش پایگاه خبری نشان :

راتکو ملادیچ معروف به قصاب سربرنیتسا که پیشتر در سال ۲۰۱۷ به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به حبس ابد محکوم شده بود اما وی در سال گذشته خواستار بازبینی در رای صادره از سوی دادگاه شده بود و در حالی که در دادگاه تجدیدنظر در ماه اوت گذشته، دادستان خواستار افزایش اتهام او به نسل‌کشی شده اما امروز بار دیگر به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش ثریا راتکو ملادیچ معروف به قصاب سربرنیتسا که پیشتر در سال ۲۰۱۷ به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به حبس ابد محکوم شده بود اما وی در سال گذشته خواستار بازبینی در رای صادره از سوی دادگاه شده بود و در حالی که در دادگاه تجدیدنظر در ماه اوت گذشته، دادستان خواستار افزایش اتهام او به نسل‌کشی شده اما امروز بار دیگر به حبس ابد محکوم شد.

جرم او در ارتباط با کشتار بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ و حمله و قتل افراد غیر نظامی در جریان ۴۳ ماه محاصره سارایوو، پایتخت بوسنی در سال ۱۹۹۵ بوده است.