به گزارش پایگاه خبری نشان :

خراسان: همین چند وقت پیش بود که از سرقت چند جوان با سلاح سرد به خاطر چند بسته پودر مکمل بدن سازی از یک داروخانه در تهران نوشتیم. همان زمان هم گفتیم که این سرقت به دلیل استفاده از قمه به عنوان سرقت مسلحانه قلمداد می شود که عواقب بسیار زیادی دارد با این حال در روز گذشته هم ویدئویی منتشر شد که نشان می داد یک جوان با قمه کشی به سراغ دو داروخانه مختلف در زرین شهر اصفهان رفته و چند بسته قرصی را که فقط با نسخه پزشک قابل دریافت است از داروخانه به سرقت برده و ساعتی بعد از عمل مجرمانه هم توسط پلیس دستگیر شده است. کاربری نوشت: «باید با آدم هایی که با رفتارهاشون باعث ایجاد رعب و وحشت میشن برخورد بشه که دیگه شاهد این جور سرقت ها نباشیم.»

 
 
ارسال دیدگاه