به گزارش پایگاه خبری نشان :

محیط بانان با کمک دوربینهای مدار بسته تصاویر جالبی دیدند؛ 

تصاویر نشان میداد که پلنگ هرشب پیش گاو ماده ای میرود و تا صبح در آغوش او میماند و سپیده دم آنجا را ترک میکند.

بعد از تحقیقات کامل حقیقت ماجرا روشن میشود و صاحب گاو میگوید که چند سال پیش یک توله پلنگ که بسیار کوچک بوده و مادرش را از دست داده بوده روزی سه مرتبه نزد این گاه میامده و گاو هم بخاطر کوچک بودن او و احساس مادری به او شیر میداده.

چند سالی از او خبری نبوده تا اینکه با دیدن تصاویر متوجه میشوند این همان توله پلنگ است که اکنون بزرگ شده است. 

جالبتر این بود که گاو هم به محض دیدن او عکس العملی که ناشی از ترس باشه از خودش نشان نمی داده و مشخص بوده است که کاملا همدیگر را میشناسند و مثل گوساله اش با او برخورد میکند.

1

2