به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، این جوان که اهل واشنگتن آمریکاست به نظر می رسد از یک بیماری روانی رنج می برد.

گزارش های پلیس واشنگتن نشان میدهد که قربانیان وی "مارک اسیتون "۵۹ ساله – پدر – و مادر ۶۱ ساله اش که هویت وی فاش نشده بوده اند.

متهم "زاخاری رورویک "۲۹ ساله پس از دستگیری به مامورن پلیس گفت که نیمه شب به سمت خانه پدر و مادرش رفته و به خوبی می دانسته که قصد کشتن آنها را دارد سپس در ایوان خانه چندین ساعت منتظر مانده و سرانجام وارد خانه شده است. در همان لحظه مادرش او را دیده و تلاش کرده تا وی را از خانه بیرون کند اما او ابتدا با چاقو چندین ضربه به مادر خود وارد کرده است سپس به سمت پدر رفته و او را نیز به قتل رسانده است .ابزاری که وی از آنها استفاده کرده دریل،مته ، چوب شاخه درخت، چاقو ، قیچی و قمه بوده است که ضربه های پی در پی به بدن قربانیان وارد کرده است.

همسایه این زوج به ماموران پلیس بیان کرد که صدای فریادهای زیادی را در ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح از خانه قربانیان شنیده است.

با انتشار این خبر دو خواهر قاتل به ماموران پلیس بیان کردند که برادرشان دارای سابقه بیماری روانی و تحت معالجه بوده است.