به گزارش پایگاه خبری نشان :

آیا تا به حال شیر ترسو دیده اید؟

تصاویر گرفته شده توسط یک عکاس نروژی ، تصاویر لحظه ای را نشان می دهد که پادشاه جنگل از ترس گله گاومیش مجبور به فرار و بالا رفتن از درخت شد.

عکاس می گوید شیر حدود یک ساعت در درخت ماند. این اتفاق در کنیا رخ داد.