به گزارش پایگاه خبری نشان :

در آستانه نشست سران گروه هفت، حامیان محیط زیست به منظور توجه دادن به مساله آلودگی ناشی از زباله‌های الکترونیکی، مجسمه سران این گروه را با استفاده از این زبانه‌ها بنا کردند.

در آستانه برگزاری نشست گروه هفت (هفت قدرت اقتصادی جهان) در ساحل کورن‌وال در جنوب غربی انگلیس، حامیان محیط زیست به منظور توجه دادن به مساله آلودگی ناشی از زباله‌های الکترونیکی، مجسمه سران گروه هفت را با استفاده از این زباله‌ها در این شهر بنا کردند.

kCutMIrMgywK

در حال حاضر، میزان تولید پسماند‌های الکترونیکی جهان حدود ۵۰ میلیون تن است که یک تا ۳ درصد از تولید کل پسماند‌ها را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود.

جهان در سال ۲۰۲۰ بیش از هر چیز با بحران ناشی از شیوع یک ویروس مرگبار دست به گریبان بود؛ همه گیری که با خانه نشین شدن انسان ها، کاهش تردد خودرو‌ها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی که به کاهش انتشار گاز‌های آلاینده محیط زیست منجر شد، خوشبینی‌هایی را درباره کمک به احیای محیط زیست ایجاد کرد.