به گزارش پایگاه خبری نشان :

مادری که به خاطر مصرف متامفتامین نوزادش را مرده به دنیا آورد توسط پلیس کالیفرنیا دستگیر شد.

متهم 26 ساله محکوم شده که قبل از به دنیا آوردن نوزاد خود متامفتامین مصرف کرده و سبب شده تا فرزندش هنگام تولد مرده به دنیا بیاید.

این در حالی است که وکلای مدافع مادر قاتل ادعا کرده که او زنی معتاد است و تاکنون دو فرزند دیگر به دنیا آورده و قبل از تولد آن ها نیز متامفتامین مصرف کرده اما هر دو نوزاد سالم به دنیا آمدند.

ببا این حال نتایج پزشکی قانونی نشان داد که مقادیر بالایی متامفتامین در خونه مادر دیده شده که نشان داد عامل مرگ و مسمومیت این نوزاد مصرف متامفتامین از طرف مادر بوده است.