به گزارش پایگاه خبری نشان :

 دو کودک سه و چهار ساله به مدت بیست و چهار ساعت با مادر مرده شان زندگی کردند.

یک زن 23 ساله انگلیسی در حمام مشغول استحمام کودکانش بود که هنگام خالی کردن آب وان حمام دچار حمله صرع می شود. این زن جوان پس از بیهوش شدن به داخل وان می افتد و در حالت بیهوشی خفه می شود.

Ttps7UDMzjoM

کودکان سه و چهار ساله این زن انگلیسی به گمان اینکه مادرشان خواب است کنار او می مانند و  بیشتر از 24 ساعت بدون لباس سر می کنند.

زمانی که این دو کودک از سوی همسایه ها در خانه یافت شدند به شدت سرما خورده بودند.

حالا قرار است کودکان تحویل پدرشان شوند که در شهر دیگری زندگی می کند.