به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبر الزامی شدن خرید مرغ با کارت ملی در اصفهان، واکنش های زیادی را به همراه داشت. معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان گفته: «برای کنترل بازار مقرر شد مصرف کنندگان در هنگام خرید مرغ کارت ملی ارائه کنند تا در سامانه رهتاب ثبت شود. هر فرد با ارائه کارت ملی می تواند هفته ای 6 کیلوگرم مرغ بخرد و با توجه به ثبت در سیستم ،بیش از سهمیه امکان خریداری وجود ندارد.» کاربران زیادی به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «دولت با این همه عظمت بعد از این همه مدت هنوز نتونسته مشکل مرغ رو حل کنه چطور انتظار داشتیم مشکلات کشور رو حل کنه.» کاربری هم نوشت: «احتمالا از چند وقت دیگه جی پی اس هم بذارن توی مرغ ها تا ببینن واقعا مرغ ها میره توی شکم مردم یا نه!»  / خراسان