به گزارش پایگاه خبری نشان :
آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع موبایل کمتر از یک میلیون تومان در سطح بازار تهران است.

nrbnMX2O9FW8