به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، "هو ون لانگ " پس از کشته شدن اعضای خانواده اش در جنگ در سال ۱۹۷۲ میلادی به همراه پدر و برادرش به جنگل های ویتنام  گریخته بود.

بنا بر اطلاعات موجود مادر ، دو خواهر و یکی از برادران "لانگ " در بمب باران آمریکایی ها در جنگ ویتنام کشته شده بودند واو که بسیار کوچک بود به همراه پدر و برادرش به سمت جنگل فرار کرده بود. این ۳ تن با خوردن عسل، میوه و موجودات جنگلی زندگی بدور از تمدن خود را در جنگل آغاز کردند.

1374698.jpg

پس از مدت زمانی نه چندان طولانی پدر "لانگ " نیز جان سپرد و او با برادرش به زندگی جنگلی خود ادامه داد. هنگامیکه تیم خبرنگاران "لانگ " را در دل جنگل یافته و از او فیلم و عکس تهیه کرده بودند او را با توجه به شکل زندگی  و رفتار بدور از تمدنش تارزان خطاب کردند.

او و برادرش پس از نجات از جنگل به روستایی نقل مکان کرده تا بتوانند خود را با زندگی دیگران تطابق بخشند اما به گفته برادر "لانگ " که از او بزرگ تر است مغز "لانگ" همچون مغز کودک بوده و هیچ تفاوتی در جنس افراد قائل نیست و نمی تواند فرق بین زن و مرد را تشخیص دهد و هرگز تفاوت اساسی بین زنان و مردان را نمیداند . او همینطور تفاوت بد و خوب را نمی داند و تنها کاری که از وی خواسته شود انجام می دهد همچون یک ربات.