به گزارش پایگاه خبری نشان :

«لوئیس میراندا» قانونگذار برزیلی و برادرش «لوئیس ریکاردو میراندا» افشاگر وزارت بهداشت که گمانه‌ زنی‌ هایی را درباره این توافق واکسن دولت برزیل با شرکت «بهارات بیوتک» هند مطرح کرده، شاهدان اصلی و کلیدی در جلسه روز جمعه بودند.

این تحقیقات پارلمانی نحوه مدیریت دولت در همه گیری کرونا که جان بیش از نیم میلیون تن را در برزیل گرفته و همچنین اتهامات دال بر اینکه دولت عمدا تهیه واکسن برای مبارزه با کووید 19 را به تعویق انداخته، بررسی می‌ کند.

«ژائیر بولسونارو» رئیس جمهور راستگرای برزیل که برای ارائه توضیحات درباره این قرارداد با شرکت بهارات بیوتک تحت فشار است، روز جمعه گفت: هیچ تخلفی در این قرارداد برای خریداری واکسن هندی «کواکسین» وجود ندارد.

وی در کنفرانسی خبری گفت: هیچ مشکلی در رابطه با این قرارداد وجود ندارد. هیچ مشکلی درخصوص گران خریدن این واکسن‌ ها نیست. دشمنان من قصد دارند با اتهامات بی‌ پایه و اساس فساد، دولت مرا لکه‌ دار کنند. من فساد ناپذیر هستم.

اتهامات درباره قرارداد شرکت بهارات بیوتک می توانند به تعهد بولسونارو نسبت به تحمل صفر در برابر فساد در دولتش لطمه وارد کنند.

هماهنگ‌ کننده این تحقیقات سنا خواستار تدابیر امنیتی و حفاظتی برای برادران میراندا و همچنین برای مالکان شرکت برزیلی ای شد که به عنوان واسطه برای شرکت بهارات بیوتک عمل می‌ کند.

دادستان‌ های فدرال و قانونگذاران در حال تحقیق درباره این قرارداد هستند تا ببینند چرا دولت به سرعت توافق با شرکت بهارات بیوتک را امضا کرد در حالی که قبل از آن پیشنهاد واکسن کووید 19 را از سوی شرکت فایزر با قیمتی کمتر رد کرده بود.

برادران میراندا در ماه مارس با بولسونارو دیدار کردند و به وی نسبت به این قرارداد مشکوک هشدار دادند اما هیچ کاری برای تحقیق درباره این قرارداد صورت نگرفت.

لوئیس میراندا گفت: بولسونارو تایید کرد که وضعیت جدی است و اعلام کرد که «ریکاردو باروس» یکی دیگر از قانونگذاران برزیلی در این قرارداد دخیل است.

این در حالی است که باروس در توئیتی اعلام کرد که هیچ دخالتی در این توافق با بهارات بیوتک نداشته و تحقیقات بیشتر نشان می‌ دهد که رئیس جمهور نامی از وی در این نشست نبرده است.

لوئیس ریکاردو میراندا رئیس بخش واردات وزارت بهداشت برزیل به سناتورها گفت، وی از تایید مجوز واردات امتناع کرده چرا که فاکتوری برای پیش پرداخت محموله اول درخواست شد و این فاکتور توسط شرکتی که اصلا نامش در قرارداد ذکر نشده یعنی شرکت «مادیسون بیوتک» مستقر در سنگاپور ارسال شد.

در بیانیه ای که در هند صادر شد، بهارات بیوتک گفت: «ما هر نوع ادعا یا استناد به سوء رفتار در مورد تأمین کواکسین را به شدت رد می کنیم.» این شرکت گفت که مادیسون بیوتک واحد فروش و بازاریابی جهانی آن است.