به گزارش پایگاه خبری نشان :

قطعی برق در آمریکا مرگ یک مرد را رقم زد. قتل مرد آمریکایی زمانی رخ داد که همسر سابق قربانی وقتی متوجه شد که قطعی برق خانه اش توسط همسر سابقش انجام شده با شلیک گلوله به سمت مرد بیچاره او را به قتل رساند. بنا به گزارش پلیس ، زن خشمگین هنگامی که متوجه شد شوهر سابقش از پنجره وارد خانه شده و باعث قطعی برق خانه اش شده او را با شلیک 4 گلوله به قتل رساند.

متهم که به همراه 4 فرزند 5 تا 12 ساله خود در خانه حضور داشت متوجه می شود که شوهر سابقش برق خانه را قطع کرده و بی خبر از او از پنجره پشتی وارد خانه اش شده همسرش را با شلیک 4 گلوله به قتل رساند.

زن خشمگین شوهرش را به خاطر قطع برق کشت

گزارش های پلیس نشان می دهد این زوج مدتی بود از هم جدا شده و بر سر حضانت فرزندانشان درگیری داشته و در روز جنایت جلسه دادرسی به حضانت فرزندانشان نیز قرار بود برگزار شود که با مرگ پدر کودکان این جلسه کنسل شد.

یکی از همسایگان زن قاتل به ماموران پلیس گفت که قربانی همیشه برای همسر و فرزندانش دردسر ساز بود و این بار نیز با قطعی برق و ورود غیر قانونی باعث مرگ خود شد و با قتل او متاسفانه فرزندانشان بی سرپرست شده و مادرشان باید سال ها پشت میله های زندان بماند.