به گزارش پایگاه خبری نشان :

درپی این حمله مرد ۶۵ ساله دچار جراحات جزئی شده و به بیمارستان منتقل شد اما بنا بر گزارش های موجود همسایه ۲۴ ساله این مرد اتریشی که صاحب این مار و ۱۱ مار دیگر است برای پاسخگویی به دادسرا احضار شد.

مارهای پیتون طبیعتا و به ندرت به انسان ها حمله می کنند. زمان حمله این مارها هنگامی است که احساس خطر کرده یا انسانی را با غذا اشتباه بگیرند دراین زمان خود را منقبض کرده و گاز می گیرند.

گفتنی است طول مارهای پیتون در صورت داشتن تغذیه خوب می تواند به ۹ متر نیز برسد.