به گزارش پایگاه خبری نشان :

 تقاطعی که ظاهرا به دلیل قطع برق، چراغ راهنمایی اش خاموش است و پلیس راهنمایی و رانندگی هم آن جا حضور ندارد. دیدن این قبیل صحنه ها و اشتیاق برخی شهروندان به مشارکت در نظم بخشی به جامعه، فرماندهان پلیس را باید به این فکر بیندازد که اولا از این کودک و امثال او به صورت نمادین هم که شده تجلیل کنند و ثانیا برنامه ای را تدارک ببینند که از این دسته افراد با روحیه همکاری و مسئولیت پذیری در چنین مواقعی استفاده شود. کاربری در خصوص این تلاش دوست داشتنی کودک کار نوشت: «این کودک نمونه بارز یک شهروند دلسوز و فعال جامعه است کاش از این خوش غیرت ها تجلیل بشه.»