به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل، آزمایشات نخست این چتربازی موفقیت آمیز بوده است و نشان میدهد که سگها قادرند تا سال آینده برای پرش های نظامی آماده و تحویل ارتش روسیه شوند.

سگهای جنگی و نظامی تحت آموزش های سخت چتر بازی قرار گرفته و به همراه سربازان روس تعلیم می بینند.

گفتنی است ولادیمیر پوتین خود شخصا ویدئو آموزش این سگها را تماشا کرده تا در جریان روند آموزش قرار بگیرد.

"الکسی کازین" طراح اصلی چتر بازی با سگها در این باره گفت: آزمایش های نهایی انجام و تا سال اینده تجهیزات لازم برای این کار تحویل وزارت دفاع روسیه خواهد شد. این روش می تواند برای استفاده از سگهای تعلیم دیده ارتش برای اجرای قانون مورد استفاده قرار بگیرد.روش Technodinamika  روشی است که تاکنون در ارتش روسیه وجود نداشته اما تا سال آینده مورد بهره برداری خواهد بود. در این روش سگهای نظامی می توانند در مکانهایی که هواپیما و هلی کوپتر قادر به فرود نیستند فرود آمده و در عملیات به سربازان ارتش کمک کنند.

حجم ویدیو: 426.18K | مدت زمان ویدیو: 00:00:09