به گزارش پایگاه خبری نشان :
در این ویدئو که گفته می شود متعلق به سربندر از توابع ماهشهر است سگ هایی را می بینیم که دست و پا و دهان شان را بسته اند و آن ها را در بیابان رها کرده اند تا از تشنگی و گرسنگی بمیرند. کاربری نوشت: «درسته باید سگ های ولگرد جمع بشن اما نه دیگه به این شکل وحشیانه که دل آدم کباب می شه.» کاربر دیگری نوشت: «به نظرم تا وقتی قانون حمایت از حیوانات نداشته باشیم باید منتظر دیدن این صحنه های دلخراش باشیم.» کاربری هم نوشت: «اگه می خواین سگ های ولگرد رو جمع کنید با روش های مدرن این کار رو بکنید نه این که این حیوونیا رو زجر کش کنید.»/ خراسان