به گزارش پایگاه خبری نشان :
14 تیر امسال در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر خدا به خانواده سلیمانی نوزادی می دهد. پدر و مادر این نوزاد نام او را به عشق سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، 
قاسم می گذارند. ساعتی بعد پزشک چکاپ نوزاد تازه متولد شده ،عکس این نوزاد را که پیراهن منقوش به تصویر سردار دل ها به تن دارد در صفحه اینستاگرامش منتشر می کند. کمتر از ۲۴ ساعت اینستاگرام اقدام به حذف این تصویر می کند. کاربری نوشت: «ببین چقدر از سردار سلیمانی ما می ترسن که حتی بچه هایی رو که به اسم حاج قاسم هم باشن   فوری از اینستاگرام حذف می کنن.» کاربر دیگری نوشت: «درسته اینستاگرام از اسم حاج قاسم دوست داشتنی ما هم می ترسه اما سانسورها در اینستاگرام با هوش مصنوعی رخ می ده و هر پستی رو که اسم حاج قاسم سلیمانی داشته باشه حذف می کنه.»/ خراسان