به گزارش پایگاه خبری نشان :

مدتهاست در مورد استفاده از لباس های دست دوم هشدار و نکاتی مبنی بر احتیاط ارائه می شود و میدانیم که استفاده از این دست لباس ها بخصوص اگر صحیح وارد چرخه ی شستشو نشوند میتواند برای سلامت بدن مضر باشد. این بخش در مورد اتفاق بدی خواهد گفت که مرتبط با لباس دست دوم است اما نه در بحث استفاده و عوارض سلامتی آنها بلکه اتفاقی دیگر که پایان تلخی برای زن جوان داشت.

 

آخرین تصویری که از " آلارا لارنس " 33 ساله وجود دارد، او را نزدیک مرکز خرید استوکلند بالدیویس در راکینگام، استرالیای غربی نشان می دهد. این مادر جوان از خودروی خود پیاده شده و به سمت سطلی میرود که مخصوص لباس های دست دوم اهدا شده به خیریه است.

چنانچه می دانید بسیاری از کشورها به جای دیوار مهربانی، مخزنی شبیه سطلی بزرگ و درب دار دارند که لباس های قدیمی و دست دوم خود را داخل آن میگذارند تا اگر فردی نیازمند به این لباس ها بود بتواند از آنها استفاده کند. از قرار معلوم " آلارا لارنس " تصمیم داشته سری به این سطل بزند که دچار حادثه شد.

ماجرای مرگ باورنکردنی تلخ زن جوان بخاطر لباس دست دوم!

سر خوردن پای او و زندانی شدنش داخل سطل لباس های خیریه به شکلی که از پاهایش آویزان بود، باعث خفگی و مرگ تلخ او شد. این زن با هدف رسیدن به یک لباس رایگان، ارزشمند ترین داشته ی خود یعنی جانش را از دست داد.

جسد " آلارا لارنس " در ساعات اولیه صبح روز سه شنبه پیدا شد. زمانی که خانم لارنس توسط اعضای وحشت زده آن منطقه در ساعت 5 صبح پیدا شود، جان خود را از دست داده بود.

گروهبان ارشد کارآگاه راکینگام ، "اندرو الیوت" گفت:تجزیه و تحلیل نشان می دهد که وی ممکن است خفه شده باشد. طی تحقیقات ما مرگ غیر مشکوکی رخ داده است که در آن این زن به طرز غم انگیزی در شرایط بسیار ناگوار فوت کرده است.