به گزارش پایگاه خبری نشان :

این روزها دزدان از هر فرصتی برای سرقت استفاده می کنند و برایشان جان مردم مهم نیست.

دزدان این بار نرده های پل عابرپیاده را هدف قرار دادند. همانطور که در عکس مشاهده می کنید دزدان نرده های فلزی پله های عابرپیاده در کمربندی اسلامشهر نرسیده به میدان قائم را هدف قرار داده اند و جالب اینکه دزدان نرده های طرف دیگر پل عابرپیاده را به سرقت نبرده اند.

شهرداری و مسئولان شهری بی تفاوت به این صحنه هیچ اقدامی برای نصب نرده های مجدد برای پله های عابرپیاده نکرده اند و می تواند این سرقت جان مردم را بخطر بیندازد و حادثه ناگواری رقم بزند.

f2yNhPNamAv9