به گزارش پایگاه خبری نشان :

دعوتنامه مشتریانی که قبلا خودرو تارا دنده دستی با موعد تحویل تیر ۱۴۰۰ ثبت نام کرده بودند صادر شد.

ویژه ثبت نام های بدون سود مشارکت

 قیمت مبنا: ۲۹۰،۴۷۲،۹۰۰ تومان

 تحویل ۳۰ روزه

 مبلغ واریزی در زمان ثبت نام: ۱۴۳،۵۵۰،۰۰۰ تومان

 مبلغ تسویه حساب: ۱۴۶،۹۲۲،۹۰۰ تومان

 
منبع: ایران جیب