به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش یاهو، این جوان از دوستانش خواسته بود تا پس از ورودش به قفس کرگدن های باغ وحش سنگاپور از او فیلم گرفته ودر فضای مجازی منتشر کنند.

"رالف وی " تنها به انجام این کار اکتفا نکرده و در همان روز نیز صفحه اطلاعاتی ایستگاه اتوبوس محلی را تخریب کرده و ۹۰۰ دلار به سازمان حمل و نقل شهری سنگاپور خسارت وارد کرده است . روز گذشته دادگاهی در سنگاپور این جوان یاغی را به خاطر قانون شکنی و آشوبگری به ۳ سال زندان و پرداخت جریمه ۲ هزار دلاری محکوم کرد.این جوان در دفاع از خود بیان کرد که تنها برای جذب فالوور های بیشتر دست به تهیه این ویدئو برای تیک تاک گرفته و تصور نمی کرد این کار برایش دردسر ساز شود ./ایران