به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، این شهاب سنگ ۴,۵ میلیارد ساله در انگلستان بدست آمده  و حاوی عناصر نادری است که محققان می توانند رویش تحقیقات زیادی انجام دهند.

به گفته زمین شناسان این قطعه بدون شک از پرتاب شهاب سنگهایی به سمت زمین در ماه فوریه وارد مدار زمین شده و در منطقه گلوستر فرود آمده است.

" درک رابسون " شیمیدان در این باره گفت: این لحظه بسیار حساس است ما می توانیم با استفاده از این شهاب سنگ به اطلاعات زیادی دررابطه با عناصر سیارات دیگر پی ببریم. ایت قطعه سنگ دومین قطعه شهاب سنگ نادر دنیاست و ما بسیار خوش شانس هستیم که به آن دست یافته ایم./ایران