به گزارش پایگاه خبری نشان :

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 4.9

 محل وقوع: استان فارس - حوالی بابامنیر

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/04/22 15:41:51

طول جغرافیایی: 50.88

عرض جغرافیایی: 29.87

عمق زمین‌لرزه: 8 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

38 کیلومتری بابامنیر (فارس)

45 کیلومتری شبانکاره (بوشهر)

47 کیلومتری بندر گناوه (بوشهر)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

103 کیلومتری بوشهر

112 کیلومتری یاسوج/تسنیم