به گزارش پایگاه خبری نشان :

برترین‌ها: با توجه به افزایش روز به روز قیمت اجاره و مسکن در روزهای اخیر، مناطقی از تهران هم هستند که در هفته گذشته روند کاهشی داشته‌اند.

برای مثال می‌شود از بریانک و یوسف‌آباد گفت که اجاره مسکن در آنها طی هفته گذشته چند درصد کاهش داشته. قیمت مسکن هم در مناطقی مثل شهرری و سهروردی و گیشا کاهشی بوده. اگرچه در اغلب مناطق با گرانتر شدن فایل‌ها مواجهیم و چشم‌اندازی هم برای کنترل و ثبات قیمت وجود ندارد.

قیمت‌های ما از میانگین نرخ آگهی‌های سایت دیوار در روزهای اخیر به دست آمده‌اند.

 

gp7VfPDxVzNT

GESIJaQU2u0h