به گزارش پایگاه خبری نشان :

بازنشستگان برای حقوق خود معترض هستند. بازنشستگان تا زمانی که زنده هستند حقوق می گیرند که این می تواند گام خوبی برای بازنشستگان باشد. بازنشستگان تا زمانی که حیات داشته باشند باید حقوق دریافت می‌کنند. در ادامه بیشتر از مصوبه سازمان بازنشستگان در مورد بالای ۹۵ ساله ها بخوانید.

ابطال مصوبه سازمان بازنشستگان

دیوان عدالت با صدور یک رای، مصوبه صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با توقف پرداخت مستمری به بازنشستگان بالای ۹۵ سال را ابطال کرد.

بر اساس این رای، بازنشستگان تا زمانی که حیات داشته باشند باید مستمری دریافت کنند و شرط سنی تا ۹۵ سال منتفی است.

در مصوبه سازمان بازنشستگان آمده بود وقتی فردی به سن ۹۰ یا ۹۵ سالگی می‌رسد، مستمری‌اش قطع می‌شود مگر اینکه خود فرد اثبات کند که زنده است.

 گام مثبت برای بازنشستگان

ابطال این مصوبه، یک گام مثبت به نفع بازنشستگان است؛ با توجه به بالا رفتن سن امید به زندگی، بازنشستگان نسبت به این مصوبه سازمان بازنشستگی اعتراضات بسیار داشتند.