به گزارش پایگاه خبری نشان :

شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی شهرداری رشت گفت :عصر امروز جوان ۲۱ ساله ای  قصد انداختن خود از طبقه پنجم آپارتمان در حال ساخت در خیابان معلم داشت.

  آتش نشانان با توجه به موقعیت ساختمان از سه طرف نسبت به ایمن سازی و ممانعت از سقوط جوان اقدام کردند اما با توجه به تلاش ها وی خود را به پایین ساختمان پرت کرد.

 جوان پس از اقدام تلخ خود با  کابل برق فشار قوی برخورد داشت که نهایتا بر روی تشک نجات سقوط کرد.

 مصدوم برای انجام مراحل درمان به بیمارستان انتقال یافت .