به گزارش پایگاه خبری نشان :

با توجه به کند پیش رفتن روند تامین و تزریق واکسن کرونا در ایران، بسیاری از ایرانیان برای تزریق واکسن کرونا به ارمنستان می‌روند؛ چراکه در ۵ ماه گذشته فقط حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دُز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. دولت ارمنستان نیز از همین فرصت استفاده کرده و بخشی از واکسن کرونا وارداتی خود را به ایرانیان تزریق می‌کند. ارمنستان البته برای درآمدزایی بیشتر گفته است ایرانیانی که خواهان دریافت واکسن کرونا در این کشور هستند، باید ۱۰ روز در این کشور اقامت کنند.

این تصویر با عنوان کارتن خوابی ایرانیان در ارمنستان منتشر شده است. گفته می‌شوند که دولت ارمنستان روند واکسیناسیون کرونا را کُند کرده و اعلام کرده است ایرانیانی که خواهان دریافت واکسن کرونا در این کشور هستند، باید ۱۰ روز در این کشور اقامت کنند. این تصویر هم از کارتن خوابی ایرانیان در ارمنستان منتشر شده است./ رکنا