به گزارش پایگاه خبری نشان :

برای کاهش ازدحام و مراجعه حضوری مردم به مراجع مربوط به منظور ثبت اطلاعات، مهلت زمانی اجرای احکام مندرج در بند‌های یک و ۲ تبصره هشت الحاقی به ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع قانون «اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» -مصوب۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی- درباره خوداظهاری از طریق ثبت واحد‌های مسکونی و اقامتگاه‌های اصلی و فرعی خانوار‌ها در سامانه ملی املاک واسکان کشور، تا پایان مهر۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم و نیز اطلاعیه رسمی وزارت راه وشهرسازی، همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمام مالکان واحد‌های مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را در سامانه املاک واسکان کشور درج کنند.

افراد جامانده از ثبت نام، می‌توانند بدون درنظر گرفتن آخرین رقم کد ملی شان، اطلاعات ملکی و سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند.