به گزارش پایگاه خبری نشان :

برای برخی مردم گریه برای کسی که از دستش داده اند سخت است، اما گریه و سوگواری، بخش بزرگی از مراسم تشییع جنازه درآفریقا کشورگانا است زیرا نشان دهنده جایگاه اجتماعی و یا این که چقدرتوسط خانواده و جامعه مورد علاقه قرار گرفته اند ، می باشد. بنابراین تعجبی ندارد که تعدادی از مردم پولی را بابت گریه کردن به افرادی می پردازند تا عزاداری کنند.

امی دوکلی رهبر یکی از چندین گروه حرفه ای  سوگوارکننده در گانا است. او در مصاحبه اخیر با بی بی سی آفریقا گفت برخی از مردم نمی توانند در مراسم تدفین بستگان خود گریه کنند ، بنابراین آن ها بر او و تیمش تکیه می کنند تا این کار را انجام دهند.دوکلی و زنان دیگر در تیم او همگی بیوه زنانی هستند که پس از مرگ شوهرانشان، تصمیم گرفته اند برای کمک به دیگران که عزیزان خود از دست داده اند گرد هم آیند. اما گریه کردن برای غریبه ها کار راحتی در دنیا نیست، بنابراین سوگواران حرفه ای هزینه خدمات خود را مطالبه می کنند، که اندازه آن به مراسم تدفین بستگی دارد اگر تدفین بزرگی برگزار شود ، اشک آن ها بیشتر می شود.

سوگواری حرفه ای فقط بخش کوچکی از مراسم تدفین گانایی ها است. مردم در این کشور آفریقایی برای مراسم تدفین ، بیشتر هزینه خواهند کرد تا عروسی . یک برنامه ریز مراسم تدفین به سی ان ان گفت هزینه مراسم تدفین بطورمتوسط بین 15،000 تا 20،000 دلاراست و باید تا آنجا که ممکن است بیش ترین جمعیت را داشته باشد. این رویدادهای اجتماعی بزرگ مقدم بر بیلبوردهای عظیم و الزامی است که ترتیبات مراسم تدفین را اعلام می کنند و گاهی اوقات تابوت ها ممکن است به شکل چیزی که یادآور مرحوم است و حتی حرکت تابوت بر باشد.

به گفته خانم مادام ، رهبر انجمن ، گروهی دیگر از افراد مستعد استخدام در حرفه سوگواران گانا می توانند به خانواده متوفی کمک کنند تا پول بیشتری از شرکت کنندگان در مراسم تدفین جمع آوری کنند.

    ضرورت جلوگیری از برگزاری جشن های عروسی و مراسم ختم در شهرستان نهاوند

یادونکاه گفت:" ما همیشه توسط افرادی که در مراسم تدفین بستگان ، خانواده آنها گریه می کردیم، استخدام می شویم . هرچه بیشتر پول دریافت کنیم بیشتر گریه می کنیم .

به طور شگفت انگیزی، برخی از این سوگواران حرفه ای به سبکی گریه می کنند که مشتری به آن علاقه مند است . در اینجا لیستی از سبک های گریه توسط انجمن تشییع ارائه شده است:گریه کردن با خود زنی ، شیون و فریاد زدن ، گریه کردن و قدم زدن بر روی زمین، گریه ، گریه و استفراغ، بلند گریه کردن.