به گزارش پایگاه خبری نشان :

 باشگاه خبرنگاران جوان/ امروز (شنبه ۲۶ تیر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۷۲۵ واحدی روی پله یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم ۴ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان رسید. «میدکو»، «شپنا» و «پارسان» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند. «ولکار»، «شپنا» و «شستا» سه نماد پر تراکنش بودند.

3KV89cci0QyP

شاخص هم وزن نیز با رشد ۹۷۱ واحدی روی پله ۴۰۲ هزار و ۵۸۳ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۷ میلیارد و ۵۳۰ میلیون سهم به ارزش ۴ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان رسید.

zuokcpRSnAsE

افت ۲.۹۲  واحدی شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس هم با افت ۲.۹۲ واحدی روی پله ۱۸ هزار و ۹۸۷ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز در فرابورس ایران به تعداد یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان رسید.

1MEzW9eQ6svv

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس

نماد‌های میدکو، شپنا و پارسان به ترتیب با ۱۹۰۸.۲۷، ۱۰۹۴.۲۶، ۹۴۸.۸۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند. نماد کچاد، شپدیس و فخوز با ۵۴۱.۷۶، ۲۵۶.۲۴، ۲۳۱.۸۳ واحد، بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس

نماد‌های صبا، دی و شراز به ترتیب با ۲۸.۲، ۱۴.۱۴ و ۱۰.۶۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند. نماد غصینو، آریا و زاگرس با ۱۳.۴۳، ۱۲.۳۲ و ۱۲.۰۱ واحد، بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

برترین گروه صنعت بورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۸۴۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد، گروه خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

9vD3MWV1xKg4

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های خاذین، دپارس و دروز بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های وسگلستا، غاذر و کپشیر بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

VsrIXqGPM3H0

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

نماد‌های شصدف، شاوان و شراز بیشترین افزایش قیمت و نماد‌های حآسا، پخش و ثرود بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

FhvJqVGJSvnf

برترین عرضه و تقاضا در بورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های تیپیکو، کمند و کالا و بیشترین عرضه فروش سهام را نماد‌های کمند، غدام و سنیر در بورس تهران داشتند.

2RQX9Bl9vdac

1ltefPn4Et7R

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

همچنین نماد‌های شاوان، دی و وسپهر بیشترین تقاضای خرید و بیشترین عرضه برای فروش را سیناد، کمرجان و ثالوند در فرابورس ایران داشتند.

SaQCQ0d2BDpY

w8551R0S4cpX

بیشترین حجم و ارزش معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های خبهمن، خودرو و خساپا بیشترین حجم معامله و نماد‌های پالایش، شپنا  و شتران بیشترین ارزش معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

U6U302Nc0NNj

همچنین نماد‌های کرمان، دی و اعتماد بیشترین حجم معامله و اراد ۷۰۴، اراد ۶۴۴ و اراد ۸۳۴ بیشترین ارزش معامله را در فرابورس تهران تجربه کردند.

ZjkZM8sdVrmC

انتهای پیام/