به گزارش پایگاه خبری نشان :

 دادگاه کشور گوآتمالا با صدور رای نهایی در مورد یکی از سربازان سابق ارتش این کشور تمام دنیا را شوکه کرد چرا که عددی در این رای به چشم میخورد که به این سادگی قابل هضم نبود.

مردی به نام " سانتوس لوپز" که طبق گزارشات سرباز سابق ارتش کشور گوآتمالا بوده به جرم قتل و کشتار بیرحمانه اهالی یک روستا در جریان یک جنگ داخلی محکوم به حبس شد ؛ براساس جزئیات او عضو گارد معروف و ضد دولتی " کایبیل" بود که در جریان حضور در جنایات این گارد 171 نفر را به قتل رسانده است.

سرباز ارتش گواتمالا

این دادگاه به ازای هر قتل هر قربانی توسط این مرد 30 سال زندان تعیین کرده است که به این ترتیب و محاسبه قربانیان " سانتوس لوپز" 5.160 سال زندانی خواهد بود ؛ در حقیقت این میزان زندانی بودن تنها جنبه نمادین دارد چراکه او در سن کنونی اش چند دهه بیشتر عمر نخواهد داشت تا مجازات تعیین شده در حکم خود را به پایان برساند.

دادستان گفت که سانتوس لوپز در قتل عام سالهای 1982 تقریبا تمام مردان، زنان و کودکان در روستای کشاورزی Dos Erres شرکت کرد Y جنایتی که از ذهن مردم این کشور سالهاست پاک نشده است. در واقع مستندات موجود نشان می دهد که این اولین باری نیست که چنین حکمی در این کشور صادر شده است چراکه 8 سال پیش در جزئیات خبری جنجالی منتشر شد که 5 نفر از سربازان پیشین ارتش گوآتمالا محاکمه و هرکدام به 6 هزار سال زندان محکوم شدند و این مرد 66 ساله با 5.160 سال زندانی عضو جدید پرونده های این چنینی است.