به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش یاهو، این پیرمرد در حال عبور از ریل راه آهن در غرب هند بوده که راننده قطار و دستیارش متوجه او روی ریل می شوند و ترمز اضطراری می گیرند اما با وجود تلاش راننده پیرمرد روی ریل می افتد و به زیر قطار می رود.آنها به داد پیرمرد رسیده و او را از زیر قطار زنده بیرون کشیدند.

"شانتوش کومار" از بازرسی قطار در این باره گفت: ما به شهروندان هشدار می دهیم اما آنها بی توجهی می کنند و باعث بروز چنین حوادثی می شوند ما کمک های اولیه را به این مرد دادیم و خوشبختانه او نجات یافت.