به گزارش پایگاه خبری نشان :

نقشه جدید شهرهای قرمز، نارنجی و زرد کرونایی در کشور منتشر شد.

رنگ بندی جدید شهر‌ها بر اساس وضعیت فراگیری کرونا (دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰)

شهر‌های قرمز: ۱۶۹ شهر

شهر‌های نارنجی: ۱۶۶ شهر

شهر‌های زرد: ۱۱۳ شهر

شهر آبی نداریم.