به گزارش پایگاه خبری نشان :

 این تصویری که از آب خوردن یک هموطن جنوبی، امروز وایرال شده، بنا به ادعای اهالی فن مربوط به سی‌سال پیش است.

مسعود بعنود می‌گوید این عکس را سی‌سال پیش در مجله «بهکام» منتشر کرده، آن پژویی که با پلاک جدید هم در عکس دیده می‌شود در واقع به شکلی دستکاری شده در تصویر گنجانده شده، آن پیکان جوانان قدیمی گوشه‌ی تصویر اما واقعی‌ست.

2654488_627

البته از تصویر برای اشاره به شرایط ناگوار خوزستان استفاده شده و کسانی مثل سردار آزمون هم آن را بازنشر کرده‌اند که متاسفانه در این روزها مثل تمام سال‌های قبل کارکرد دارد.

اوضاع خوزستان خراب است؛ بدجوری هم خراب است؛ برای نمایش حال و روز خوزستان آنقدر فکت واقعی وجود دارد که نیازی نیست دست به دامن فتوشاپ شویم و عکسی قدیمی را به اسم وضعیت امروز خوزستان جا بیاندازیم‌