به گزارش پایگاه خبری نشان :
رکنا: طوفان شدید در دلگان سبب شکستن تیربرق شد.

مدیربرق دلگان گفت: شش گروه عملیاتی از همان ساعات اولیه بحران، در منطقه حضور دارند اما با توجه به باتلاقی بودن منطقه عملیات ترمیم شبکه با کندی پیش می رود.

بامری از دهیاران و اهالی روستاهای چاه اسحاق و بالشتی و روستاهای غرب این بخش خواست برای تسریع در عملیات اصلاح شبکه و برق رسانی، با سیمبانان همکاری کنند.