به گزارش پایگاه خبری نشان :

در جدول زیر لیست خودروهایی را مشاهده می‌کنید که این روزها با ۱۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود:

lwORFH8LY0Ax