به گزارش پایگاه خبری نشان :

هشدارهای مداوم پزشکان و متخصصان چشم پزشکی در مورد استفاده از لنزهای آرایشی چشم بی دلیل نبوده است و یکی از علاقه مندان به این لوازم آرایشی را دچار مشکل جدی کرد.

 موردی عجیب در بیمارستان "سولی هول" تیم پزشکی را شگفت زده کرد ، زن جوان بدون انکه بداند چندین لنز داخل چشمانش دارد به متخص ص چشم پزشکی مراجعه کرد تا مشکل او را رفع کند که لنزهای پنهان داخل چشمش کشف شد.

Tm05kyKjwaXy

خانم "مورجیاری" مدت 35 سال از لنز استفاده می کرده است اما هرگز برای مشکلی که در این رابطه ایجاد شده باشد به پزشک مراجعه نکرده بود و به انجام معاینات مرتب اپوتومتریست توجهی نداشته است برای همین تا به حال مشکل او تشخیص داده نشده بود. بیمار که برای انجام جراحی عمل کاتاراکت چشم به بیمارستان امده بود. 17 لنز از داخل یکی از چشمهایش خارج شد ، در کمال ناباوری 10 لنز هم از چشم دیگر بیمار بیرون کشیده شد تا تعجب تیم پزشکی چند برابر شود.

متخصص چشم پزشکی و جراح این زن می گوید:بیش از 20 سال است که در این رشته مشغول هستم اما تا به حال چنین موردی ندیده بودم ، باید بگویم نه تنها من بلکه هیچ کدام از همکاران و اعضای تیم جراحی چنین موردی را تجربه نکرده بودند. تعداد لنزدها بسیار زیاد بود و عجیب تر انکه بیمار خود هیچ اطلاعی از وجود آنها نداشت.