به گزارش پایگاه خبری نشان :

علی خلیلی کارشناس علوم قرآنی ضمن اشاره به ارزش‌های نهفته در عید سعید قربان گفت: عید سعید قربان روزی است که در آن «حضرت ابراهیم(ع)» خود را در مقابل خداوند تسلیم کردند، ایشان توانستند از این امتحان عظیم سربلند بیرون آمده و با این رویداد فرمانبرداری خود را به همگان ثابت کنند.

وی تاکید کرد: دهمین روز از ماه قمری ذ‌ی‌الحجه برای مسلمانان سراسر جهان مصادف است با عید سعید قربان که به یاد حضرت ابراهیم(ع) و فرزندش اسماعیل(ع) جشن گرفته می‌شود، مسلمانان در این عید با پوشیدن لباس‌های نو، پس از انجام عبادات، به دید و بازدید و جشن و سرور می‌پردازند. علاوه بر این، بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان در این روز گوسفند، گاو و یا شتری را قربانی کرده و گوشت آن را بین همسایگان و مستمندان تقسیم می‌کنند.

خلیلی افزود: عید سعید قربان عید ویژه‌ای است، زمانی است برای رهایى از شیطان درون، در این روز مومنان و عبادت کنندگان دلبستگى دنیوى را کنار می گذارند و نفس خود را قربانى مى‌کنند تا سبک‌بال شوند.

خلیلی بیان کرد: عید قربان پاک‌ترین عیدها، عید سرسپردگی و بندگی است، در این روز انسان با تقوا گویی یک بار دیگر زاده شده و انسانی نو از خاکستر‌های خویشتن خویش برجای می‌گذارد، این عید به معنای بر آمدن روزی نو و انسانی نو است.

وی از عید قربان به عنوان روز بزرگی که در آن سنت حسنه قربانی کردن نفس شیطانی لحاظ شده است یاد و ابراز کرد: قربانی کردن نفس شیطانی یکی از بزرگترین اعمال است که هر انسانی باید به آن بپردازد این عمل بزرگ جایگاه خاصی دارد و عظمت این عمل به حدی است که جزو اعمال حجاج نیز به حساب می‌آید

این کارشناس علوم قرآنی با اشاره به مراحل اعمال حج و جایگاه عید قربان در مناسک حاجیان بیان کرد: پس از بجا آوردن اعمال عرفات، مشعر و مناء در آخرین مرحله به قربانی کردن گوسفند به طور نمادین می‌پردازند به عبارت دیگر به قربانی کردن نفس خود پرداخته تا به خود ثابت کنند که بزرگترین شیطان در درون خودشان قرار گرفته و با قربانی کردن نفس اماره قطعاً به تقوای الهی نزدیک‌تر خواهند شد.

خلیلی پیرامون اعمال وارد شده بر اساس روایات در روز عید سعید قربان اظهارکرد: در روز عید قربان، پرهیزگاران می‌توانند با بجا آوردن غسل و خواندن نماز دو رکعتی در شب عید قربان به پیشواز این عید بزرگ بروند.

وی به نماز‌های وارد شده در عید سعید قربان اشاره و ابراز کرد: در روز عید قربان نیز نمازی وارد شده، این نماز همچون نماز عید فطر است و از مقام و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برخی از علما و بزرگان نیز تاکید کرده‌اند اگر کسی توانایی خرید یک گوسفند و قربانی کردن را ندارد می‌تواند برای خرید قربانی با چندین نفر به صورت شراکتی مبلغی را در نظر بگیرند و یک گوسفند بخرند سپس در راه خدا اقدام به قربانی کنند. دادن گوشت قربانی به محرومین و نیازمندان ثواب بسیاری را در پی دارد و بر آن تاکید شده است.

وی خاطرنشان کرد: در روایتى که از «امام صادق (ع)» نقل شده است که «امام حسین(ع)» و «امام باقر (ع)» گوشت قربانى را سه قسمت مى کردند؛ یک قسمت آن را به همسایگان مى‌دادند و یک قسمت آن را به نیازمندان و قسمت سوم را براى اهل خانه نگاه مى داشتند.